3993.hu
Füzéradvány Közéleti magazinja

A 3993.hu csapata azon dolgozik, hogy az idelátogatókat megismertesse  a település eseményeivel, látnivalóival, történelmével. 

Hírek

Füzérradvány

Miskoltól közúton 89 kilométerre északkeletre, Sátoraljaújhelytől mintegy 20 kilométerre található. A településhez legközelebb eső város a mindössze 2 kilométerre fekvő Pálháza a környező települések közü Filkeháza 4 , Bózsva 5 kilométerre található. Füzérradvány közúton csak Pálházán át közelíthető meg.

A település eredetileg Füzér várához tartozott, a falu neve akkor még a Radvány nevet viselte. Az Árpád kortól a 17. századig többször cserélt gazdát. 1270-1272-ben királyi birtok, majd 1280-ban IV. László király a Baksa nembéli Simon fiának, Tamásnak adta. 1321-ben visszakerült a királyhoz, majd 1389-ben Zsigmond király Perényi Miklós, János és Imre részére adományozta. 1567-ben a Perényi család kihalt, a vár a kincstárra szállt, majd 1603-ban Báthory Erzsébetre, gróf Nádasdy Ferenc hitvesére. 1620-ban már a Báthoryak familiárisa, Réthey Péter volt a vidék ura. 1626-ban az özvegye a leányának, Réthey Zsófiának és férjének, Mosdóssy Imrének hagyományozta férje zálogbirtokát az ott kastély módjára épült kúriával együtt és kötelezte lányát, hogy a radványi templom építését fejezze be. Zsófia 1660-ban visszaadta Füzért Nádasdynak, de Radványt, az ott álló kúriával együtt megtartotta. 1670-ben a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt a kincstár lefoglalta Nádasdy Ferenc összes javait, beleértve Füzért és tartozékait is. 1674-ben I. Lipót Hartyáni Andrásnak, a szepesi kamara tisztségviselőjének adományozta Radványt, melyet 1686-ban Károlyi László kap meg királyi adományként. A királyi adományozással megkezdődött a füzérradványi kastély Károlyiak által történő birtoklásának több mint két és fél évszázados története.

Kövess minket
0
Túrista/év
0
látnivaló
0
elégedetség %
Ahol a csend kezdődi

Közéleti magazin

Károlyi Kastély